17457393_10155167601924524_3430300040790565107_nNasze wolontariuszki EVS, Ania i Natalia, biorą udział w projekcie Wolontariatu Europejskiego pt. “Go Eco in the city of the fire and wind” gdzie działają społecznie w oragnizacji Azerbaijan Students’ Union w Baku w Azerbejdżanie.

Zapraszamy do lektury.

Do Baku, stolicy Azerbejdżanu przyjechałyśmy na początku sierpnia. Pierwszy miesiąc upłynął nam na poznawaniu nowego otoczenia i kultury. Azerbejdżan jest niesamowitą mieszanka Wschodu i Zachodu – nie bez przyczyny region ten jest często nazywany granicą między Europą i Azją. Niesamowita jest choćby sytuacja językowa tego państwa, gdzie na ulicach język rosyjski przeplata się z językiem azerbejdżańskim.

We wrześniu i październiku miałyśmy okazję uczestniczyć w dwóch bardzo interesujących wydarzeniach. Pierwszym z nich był trening o nazwie “Kaleidoscope TC – Baku, Azerbaijan”  (również finansowany z programu Erasmus +), którego współorganizatorem była nasza organizacja goszcząca Azerbaijan Students Union. Podczas treningu uczestniczyliśmy w dyskusjach oraz aktywnościach związanych przede wszystkim z tematyka multikulturalizmu, dyskryminacji oraz migracji. Ponadto miałyśmy niesamowitą okazje doświadczyć tego jak wygląda przygotowanie takiego treningu od strony organizacyjnej oraz przede wszystkim poznać ponad 30 innych uczestników z około 10 państw. 

Drugim wydarzeniem było European Youth Festival 2016 w Gandży. Byłyśmy pozytywnie zaskoczone tym, iż akurat w 2016 roku, podczas naszego pobytu w Azerbejdżanie, Gandża, została pierwszą Europejska Stolica Młodzieży znajdująca się poza Unia Europejska. Dzięki uczestnictwu miałyśmy okazję zobaczyć jedno z największych miast Azerbejdżanu, całkowicie różnym od tego, co poznałyśmy i widziałyśmy w Baku. Festiwal zgromadził ludzi z całego świata.

Dzięki powyższym wydarzeniom udało nam się lepiej poznać Azerbejdżan i powoli zacząć  czuć się tu jak w domu oraz krok po kroku mogłyśmy rozpocząć nasze aktywności projektowe.

Pod koniec października odbyła się nasza pierwsza wizyta na uniwersytetach, z którymi miałyśmy współpracować przez najbliższe miesiące. Celem naszego projektu jest przede wszystkim praca ze studentami oraz rozpowszechnianie wiedzy na tematy ekologiczne, a także promocja programu Erasmus+ oraz EVS. Razem z władzami oraz pracownikami uniwersytetów ustaliśmy jakie aktywności możemy zaproponować studentom oraz w czym możemy wesprzeć ich działalność. Jak się okazało, największym zainteresowaniem, nie tylko wśród studentów, ale także pozostałych mieszkańców Azerbejdżanu cieszą się przede wszystkim zajęcia z języka angielskiego.

Obecnie w dalszym ciągu współpracujemy z dwoma uniwersytetami – Azerbaijan Tourism and Management University oraz Azerbaijan University of Architecture and Construction. Na obydwu z nich przeprowadziłyśmy prezentacje i spotkania informacyjne na temat programu Erasmus+ oraz możliwości jakie daje EVS młodym osobom. Bardzo zaskoczyło nas to, że nikt ze studentów nawet nie słyszał o tym programie! Mamy nadzieję, ze dzięki tym spotkaniom i konkretnym wskazówkom jakie kroki trzeba podjąć by wyjechać na wolontariat, nasi rówieśnicy z Azerbejdżanu w większej mierze wykorzystywać będą możliwości, jakie daje im Erasmus +. Na obydwu uniwersytetach prowadzimy również konwersacje z języka angielskiego. W zależności od ich umiejętności językowych przeprowadzamy z nimi dyskusje na najbardziej interesujące ich tematy, a ponadto dajemy wskazówki jak prawidłowo napisać CV oraz list motywacyjny. Tym samym studenci dzielą się z nami wiedza na temat tradycji, kultury Azerbejdżanu i inspirują do dalszego jej poznawania, bo jak się okazuje jest jeszcze wiele czego musimy się o niej nauczyć.

Jednym z poruszanych podczas zajęć tematem jest również ekologia. Jak się okazało jest to temat dość trudny i mało popularny w Azerbejdżanie. Zarówno studenci, jak i pozostali mieszkańcy Baku zdaja sobie sprawę z problemu z jakim boryka się ich państwo w tym zakresie, jednak niewątpliwie jest to temat odsuwany na dalszy plan, chociażby ze względu na kryzys ekonomiczny Azerbejdżanu związany z niskimi cenami ropy naftowej, na której w głównej mierze oparta jest gospodarka tego państwa.

Podczas naszego wolontariatu możemy roznieć rozwijać nasze umiejętności pisania wniosków projektowych. Studenci z Azerbaijan Tourism and Management University mieli świetny pomysł na projekt mający na celu promocję wielokulturowości północnych regionów swojego kraju. Potrzebowali jednak pomocy w przełożeniu swojego pomysłu na aplikację projektową. Dzięki wspólnej pracy udało nam się zdobyć dofinansowanie z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Baku. Mimo, iż z przyczyn niezależnych od nas projekt ostatecznie nie został zrealizowany, było to bardzo interesujące doświadczenie.

Azerbaijan University of Architecture and Construction poprosił nas o pomoc w rozwinięciu aplikacji projektowej w ramach programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. Uniwersytet posiada już business incubator. Potrzebuje on jednak rozwinięcia oraz nawiązania współpracy z innymi uniwersytetami i środowiskiem biznesowym. Wspólnie z nimi stworzyliśmy więc projekt, który ma na celu stworzenie sieci inkubatorów biznesowych na kilku największych uniwersytetach w kraju. Wyniki poznamy w czerwcu.

W lutym pojawiła się niesamowita możliwość zaangażowania się w projekt związany z najbardziej nas interesująca tematyką tj. ekologia. Nasz znajomy odpowiedzialny jest za organizację w Azerbejdżanie międzynarodowego konkursu Climate Launchpad, który ma na celu wyłonienie i wsparcie najlepszych pomysłów na start-up’y wspierające środowisko. Obecnie pomagamy więc koordynatorowi krajowemu w przeprowadzeniu spotkań informacyjnych oraz zachęcaniu studentów do uczestnictwa w tym programie.

Oprócz naszych aktywności projektowych i wspomnianych wydarzeń, w których wzięliśmy udział, EVS w Azerbejdżanie pozwolił nam rozwinąć nasze umiejętności językowe. Obie po kilku miesiącach jesteśmy w stanie posługiwać się językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym, co niezwykle ułatwia chociażby podróżowanie po Azerbejdżanie, ale i państwach  sąsiednich takich jak Gruzja czy Armenia.

EVS sam w sobie jest doświadczeniem, które zmienia nie tylko nas samych, ale także ludzi wokół nas. Ponadto uczy tolerancji i tego ze nie zawsze cos co jest oczywiste i logiczne dla nas musi być takie samo dla innych. Azerbejdżan w wielu kwestiach rożni się od tego co poznałyśmy do tej pory, nie tylko w kwestiach tradycji, ale również organizacji pracy, pojęcia czasu czy tez roli rodziny w społeczeństwie. Przed nami jeszcze tylko dwa miesiące wolontariatu w tym państwie, a jeszcze tak wiele pozostało do zobaczenia, poznania i zrobienia

Autor tekstu i zdjęć: Anna Skowera i Natalia Stępniak