Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej.

Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych, a także na postawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej.

Co jest celem programu?

Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych, a celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną.

Jakie działania obejmuje EKS?

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w dwóch różnych rodzajach działań:

  1. pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają na wyjazd zagranicę i włączenie się w działania na rzecz innych oraz w pracę organizacji pozarządowej. Projekty te można również realizować w Polsce,
  2. drugi rodzaj to Projekty Solidarności, które pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Europejski Korpus Solidarności jest kontynuacją Wolontariatu Europejskiego Programu Erasmus +, a wcześniej programu “Młodzież w działaniu”, który realizowany był w latach 2007 – 2013.