Wolontariat Europejski (EVS) realizowany w ramach Akcji 1 Erasmus+ Młodzież umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie działań społecznych w Krajach Programu (wszyscy członkowie UE, Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich (Albania,Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina).

Program Erasmus+ kontynuuje tradycje programu „Młodzież w działaniu”, realizowanego w latach 2007-2013. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną, a więc poprzez działanie.

W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 17 do 30 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 tygodni do 59 dni(projekty krótkoterminowe) oraz od 2 do 12 miesięcy (projekty długoterminowe).