Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej.

Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych, a także na postawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej.

Co jest celem programu?

Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych, a celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną.

Jakie działania obejmuje EKS?

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w dwóch różnych rodzajach działań:

  1. pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają na wyjazd zagranicę i włączenie się w działania na rzecz innych oraz w pracę organizacji pozarządowej. Projekty te można również realizować w Polsce,
  2. drugi rodzaj to Projekty Solidarności, które pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Europejski Korpus Solidarności jest kontynuacją Wolontariatu Europejskiego. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Młodzi ludzie uczestniczący w Europejskim Korpusie Solidarności muszą zaakceptować jego misję i zasady i zobowiązać się działać w zgodzie z nimi.

Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W korpusie mogą uczestniczyć osoby w wieku do 30 lat.

Po zakończeniu procedury rejestracji członkowie korpusu mogą być wybierani i zapraszani do udziału w szerokiej gamie projektów takich jak: pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa w następstwie klęsk, pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy rozwiązywanie problemów społecznych w różnych społecznościach.

Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Zwykle są one realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji: https://eks.org.pl/mlodziez/wolontariat/informacje-ogolne