Wolontariat Europejski (EVS) realizowany w ramach Akcji 1 Erasmus+ Młodzież umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie działań społecznych w Krajach Programu (wszyscy członkowie UE, Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina).

Program Erasmus+ kontynuuje tradycje programu “Młodzież w działaniu”, realizowanego w latach 2007-2013. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną, a więc poprzez działanie.

W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 17 do 30 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 tygodni do 59 dni(projekty krótkoterminowe) oraz od 2 do 12 miesięcy (projekty długoterminowe).

Europejski Korpus Solidarności jest kontynuacją Wolontariatu Europejskiego. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Młodzi ludzie uczestniczący w Europejskim Korpusie Solidarności muszą zaakceptować jego misję i zasady i zobowiązać się działać w zgodzie z nimi

Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W korpusie mogą uczestniczyć osoby w wieku do 30 lat.

Po zakończeniu procedury rejestracji członkowie korpusu mogą być wybierani i zapraszani do udziału w szerokiej gamie projektów takich jak: pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa w następstwie klęsk, pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy rozwiązywanie problemów społecznych w różnych społecznościach.

Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Zwykle są one realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.