Podróż wolontariusza na miejsce i z projektu – organizacja, która otrzymała dofinansowanie projektu pokrywa koszty podróży na miejsce wolontariatu i z powrotem, do wysokości ustalonej przez Komisję Europejską wg. kalkulatora odległości. Podróż powinna odbyć się najtańszym możliwym środkiem transportu uwzględniając jej długość i uciążliwość. Jedynym wkładem własnym wolontariusza w projekt jest pokrycie różnicy ceny biletów, jeżeli przekraczają one przyznane dofinansowanie.

Wsparcie językowe – o ile wolontariusz nie zna języka kraju do którego jedzie, otrzyma wsparcie językowe. Wsparcie to może przybrać różne formy: od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem (świetna okazja do poznania “prawdziwego”, “mówionego” języka) po kurs z nauczycielem. Dla języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i niemieckiego uruchomiona została specjalna platforma on-line, przez którą będzie przebiegał proces uczenia się języka.

Zakwaterowanie – nie ma standardów jeżeli chodzi o formę zakwaterowania. Może to być samodzielne mieszkanie, pokój w mieszkaniu współdzielonym z innymi wolontariuszami, pokój w akademiku, internacie, pokój “u rodziny”, czy jeszcze inna forma zakwaterowania. Wolontariusz nie ponosi kosztów z tym związanych, w pełni są one pokrywane przez organizację przyjmującą.

Wyżywienie – wolontariusze otrzymują albo wyżywienie w placówce ich przyjmującej lub ekwiwalent pieniężny na żywność.

Kieszonkowe – każdy wolontariusz otrzymuje drobne kieszonkowe na własne wydatki. Wolontariusze przebywający w Polsce otrzymują równowartość 85 EUR miesięcznie. Czy kwota ta wystarczy na osobiste wydatki, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie! Każdy kraj ma inną stawkę.

Transport lokalny – jeżeli miejsce pracy jest oddalone od miejsca zakwaterowania, organizacja powinna zapewnić transport lokalny. Może to być bilet miesięczny na autobus, kolej, itp. Może to być również rower, jeżeli okoliczności sprzyjają temu sposobowi poruszania się po okolicy.

Szkolenia – każdy wolontariusz powinien wziąć udział w szkoleniu przedwyjazdowym (pre-departure) zorganizowanym przez ich organizację wysyłającą podczas którego omówione będą ich prawa i obowiązki, zostanie podpisana umowa oraz omówione wszystkie niezbędne kwestie dotyczące projektu oraz wyjazdu. wprowadzającym (on-arrival). Jest to szkolenie organizowane zwykle przez Narodową Agencję kraju goszczącego. Na szkoleniu tym wolontariusze poznają innych wolontariuszy, realia pracy w danym kraju, otrzymują wsparcie oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wolontariatem a także pobytem w nowym kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne, NNW, OC – wolontariusze objęci są specjalnym ubezpieczeniem MSH International. Ubezpieczenie to jest bardzo kompleksowe. Jeżeli wolontariusz może korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wówczas ubezpieczenie MSH International ma charakter uzupełniający. Szczegółowe warunku ubezpieczenia znajdują się na stronie: Przewodnik po ubezpieczeniu

Wsparcie mentora – każdy wolontariusz posiada mentora. Jest to osoba, która opiekuje się wolontariuszem w jego czasie wolnym, wspiera go, pomaga w aklimatyzacji w nowym środowisku oraz zapoznaje go ze społecznością lokalną. Towarzyszy mu również w procesie uczenia się.

Wsparcie koordynatora – żaden wolontariusz nie jest pozostawiony bez wsparcia merytorycznego i technicznego. koordynator wspiera go w wykonywaniu powierzonych mu zadań i działań a także wspiera go w kwestiach administracyjnych.

Certyfikat Youthpass – to specjalny dokument, który opisuje to, czego nauczyłeś się w trakcie wolontariatu. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie poświęconej certyfikatowi: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/

Koszty Specjalne – w ramach projektu, organizacja może otrzymać dofinansowanie kosztów specjalnych związanych z udziałem wolontariusza, który ma specjalne potrzeby wynikające ze swojej sytuacji, np. zdrowotnej, ekonomicznej, społecznej. Koszty te muszą być zaplanowane na etapie składania wniosku do Narodowej Agencji i dobrze uzasadnione. Jeżeli jest konieczna wiza, również jej koszty są pokrywane w ramach dofinansowani projektu.

Jak widać zatem udział w projekcie Wolontariatu Europejskiego może być całkowicie bezpłatny dla wolontariusza. Jedyne koszty, które może ponieść wolontariusz to wkład własny w koszty podróży oraz swoje wydatki osobiste.