Zagraniczni wolontariusze z Bona Fides z Włoch, Hiszpanii i Grecji przez cały 2016 rok monitorowali urzędy miast w 19 miastach na prawach powiatu. O tym jak przebiegały wizyty można się dowiedzieć z raportu. Niestety nie wszystkie urzędy okazały się pomocne dla obcokrajowców, często barierą jest język angielski.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem w języku polskim:

http://www.bonafides.pl/wp-content/uploads/2017/06/Raport-Urz%C4%99dy-miast-w-wojew%C3%B3dztwie-%C5%9Bl%C4%85skim.pdf

I w języku angielskim: Report – Department offices in Voivodoship of Silesia