Poszukujemy mentorek/ów dla naszych wolontariuszy (8 osób w wieku 18-30 lat pochodzących z różnych krajów i przyjeżdżających na projekt Europejskiego Korpusu Solidarności do Katowic) od stycznia 2024 na okres jednego roku. Chcielibyśmy mieć przynajmniej 4 osoby, (1 na 2 wolontariuszy), ale im nas będzie więcej, tym lepiej!

Wymagania

 • – Dobry poziom języka angielskiego
 • – Otwartość na odmienną kulturę, szacunek i nieoceniająca postawa
 • – Pozytywne i zachęcające nastawienie
 • – Umiejętności społeczne i interpersonalne
 • – Zaangażowanie w pielęgnowanie osobistych relacji z wolontariuszami przez cały okres ich mobilności
 • – Gotowość do wolontariatu i pomagania ludziom
 • – Refleksyjne słuchanie i empatia
 • – Umiejętność udzielania szczerej i bezpośredniej informacji zwrotnej
 • – Elastyczność
 • – Utrzymanie profesjonalnej ralacji, nie zakłócającej życia osobistego wolontariuszy

Zadania

 • – Wspieranie wolontariuszy zagranicznych w ich życiu w Polsce (pomaganie im w integracji z polskim społeczeństwem, zrozumieniu polskiej kultury)

 • – Bycie mediatorem z Polską Organizacją Goszczącą w przypadku konfliktu pomiędzy wolontariuszami a Organizacją Goszczącą, utrzymywanie pozytywnego i neutralnego stanowiska oraz opowiadanie się za konkretnymi prośbami obu stron

 • – Zapoznanie się z celami, zadaniami i działaniami projektu wolontariackiego, w którym wezmą udział wolontariusze

 • – Pomaganie wolontariuszom np. w poszukiwaniu anglojęzycznego lekarza w Katowicach lub towarzyszenie wolontariuszom na badaniach lekarskich przeprowadzanych w języku polskim, aby pomóc w tłumaczeniu (jeśli wolontariusz o to poprosi)

 • – Pomoc wolontariuszom w tłumaczeniu dokumentów związanych z badaniami lekarskimi lub innymi kwestiami (jeśli to konieczne)

 • – Gotowość do odpowiadania na pytania i prośby wolontariuszy (warunki dostępności telefonicznej lub fizycznej należy uzgodnić bezpośrednio z wolontariuszami)

 • – Udział w dwóch ewaluacjach z wolontariuszami i Koordynatorami Zespołów (ewaluacja w połowie projektu i ewaluacja końcowa)

 • – Regularne informowanie Koordynatorów Zespołu o statusie wolontariuszy, w razie potrzeby interwencji

Poradnik Mentoringowy
https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/cms_files/2020/05/1589957670_mentoring-guide.pdf

Jest to stanowisko WOLONTARIACKIE. Możemy zaoferować certyfikat.

Jeśli jesteś zainteresowana/y to napisz do nas e-mail w języku angielskim na adres: mariachiara@bonafides.pl i anna@bonafides.pl wpisując w tytule e-maila: “Mentoring in ESC Katowice”.