Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides wraz z włoską organizacją ArciStrauss poszukuje osób chętnych na wyjazd na szkolenie pt. „Migration highways: Everlasting phenomena” w Nicolosi na Sycylii.
Termin szkolenia to 09 – 16 września 2015r. Zgłoszenia (CV i specjalny formularz w języku angielskim – do pobrania w załączniku: PARTICIPANTS_APPLICATION_FORM) prosimy przesyłać na adres natalia@bonafides.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 lipca 2015

Organizacja wysyłająca: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Organizacja przyjmująca: Associazione Culturale “Strauss”
Miejsce szkolenia: Nicolosi, Sycylia
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23/07/2015
Daty szkolenia: 09/09/2015 – 16/09/2015
Ilość wolnych miejsc: 2

Proponujemy Wam wyjazd na kilkudniowe szkolenie na Sycylii, którego główna tematyka skupiać będzie się na solidarności, tolerancji i integracji. Działania skoncentrują się na zasadach dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, zarówno w perspektywie europejskiej i globalnej.Uczestnicy analizować będą przyczyny i skutki migracji, poszukując elementów motywujących młodych ludzi do emigracji.

„MIGRATION HIGWAYS: Everlasting Phenomena” is a training course designed to meet the challenges and opportunities related to migration and to international mobility in Europe. It will analyze causes and effects of migration, mentioning the differnt components that motivate young people to emigrate. The title itself describes various aspects of migrationt that we will discuss (the major roads, the highways): analyzing causes and effects of brain drain, labor, study and experience migration, migration driven by poverty and injury of fundamental and social rights, and through a structured program of activities based on Non Formal Education, this TC aims to develop in participants methods and resources to work closely with international migration and mobility in Europe, and what these phenomena entail locally, through the realization of the following general objectives:
-development of a more tolerant, inclusive and egalitarian society;
-support the reflection among participants on the different dimensions of migration and mobility;
-exchange of good practice in the field of youth related to international migration, mobility and its influence on young people in the EU and in the partner countries and the opportunities arising;
-training of youth workers to better address problems and opportunities arising from migration, together with the local youth and migrants;
-transfer and development of knowledge of European mobility programs in youth worker;
-promotion of European cooperation between NGO’s that are in contact with migration and youth mobility;
-the development of new initiatives in the field of youth and mobility within Erasmus+, to give migrants and local youth the same opportunities.
Solidarity, tolerance and integration are fundamental values that this TC will promote. Activities will focus on the principles of intercultural dialogue and social inclusion, in both European and global perspective. The TC aims to equip participants with tools to spread these values among young people, to contribute to the promotion of a more open, tolerant environment which offers the same opportunities to everyone. The course will help to improve the skills and abilities of young people, including those with fewer opportunities, improving the quality of youth work, social inclusion, base and cross skills of youth workers, intercultural awareness, linguistic and cultural diversity and to increase cooperation and capacity building of NGOs, especially those established in partner countries, which lack the institutional context of the Programme countries. The TC will develop, therefore, the skills of the participants in the work with migration and mobility, promoting debates and actions on European citizenship and the universal character of the EU’s fundamental values, such as democracy, the rule of law and human rights and their potential to alleviate the difficulties of migration, intercultural dialogue, social inclusion and integration of migrants in Europe.

Co uczestnik ma zapewnione:
1) Zakwaterowanie: Pokoje 3-4 osobowe, w hotelu Biancaneve Hotel w Nicolosi, u stóp wulkanu Etna
2) Wyżywienie będzie zapewnione w tym samym miejscu co zakwaterowanie. Obejmuje ono 3 po-siłki dziennie (śniadanie, lunch i kolację).
3) Zwrot kosztów dojazdu i powrotu do maksymalnej wysokości 275,00 EUR.
4) Profesjonalnych trenerów
5) Szkolenie przedwyjazdowe i wsparcie podczas trwania projektu ze strony organizacji wysyłającej
6) Referencje po zakończeniu projektu – Youthpass potwierdzający udział w szkoleniu.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: natalia@bonafides.pl