Stowarzyszenie BONA FIDES z Katowic poszukuje osób zainteresowanych uczestnictwem
w projekcie wymiany młodzieżowej, która będzie miała miejsce w Hiszpanii w mieście Medinaceli, region Soria.

Termin zgłoszeń: 27 września 2015

Organizator: hiszpańska organizacja La Noguera Medinaceli
Tytuł: NaCuAc: Nature and Culture in Action!
Czas trwania wymiany: 16-23 październik 2015.
Kraje uczestniczące: Hiszpania, Polska, Cypr
Liczba miejsc: 6 uczestników (limit wiekowy do lat 30), 1 lider na całą Polskę (bez limitu wiekowego)
Temat przewodni: Solidarność społeczna – przyspieszanie i wdrażanie zmian społecznych

Wymagania stawiane uczestnikowi wymiany:
• Wiek pomiędzy 18 a 25 rokiem życia
• Zainteresowanie wymianą poglądów z rówieśnikami z innych krajów
• Otwartości umysłu
• Chęci uczenia się
• Chęci obcowania z naturą

Uczestnikowi projektu oferujemy:
• Możliwość poznania i wymiany poglądów z innymi uczestnikami projektu
• Naukę alternatywnych podejść do życia, pracy zawodowej, edukacji
• Naukę przez doświadczanie
• Poznanie lokalnego stylu życia
• Możliwość zdobycia wiedzy jak włączyć się w życie społeczności lokalnej
• Nawiązanie międzynarodowych znajomości

Więcej informacji o projekcie oraz wymagany formularz rekrutacyjny można znaleźć w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Bona Fides pod numerem telefonu 32 203 12 18, a zgłoszenia zawierające CV i formularz rekrutacyjny w języku angielskim prosimy przesyłać na adres natalia@bonafides.pl do 27 września 2015 r.

Infopack_Nacuac

Nacuac_APPLICATION FORM