mentor

Nasze koordynatorki projektów EVS z okazji zbliżającego się terminu przyjazdu nowych wolontariuszy do Stowarzyszenia Bona Fides spotkały się z ich przyszłymi mentorami.

Mentor w Wolontariacie Europejskim – jest przewodnikiem dla wolontariusza po innej kulturze, wspiera go w procesie uczenia się w czasie projektu, pomaga mu radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz towarzyszy w całości różnorodnych doświadczeń, które składają się na projekt wolontariatu.
Nasze koordynatorki projektów EVS – Ania, Karolina i Natalia – specjalnie dla swoich podopiecznych zrekrutowały 10 osób, które będą dla nich pierwszymi poznanymi osobami w nowym mieście i kraju. Aby nasi mentorzy wiedzieli na czym polega ich rola i zadanie, spotkaliśmy się z nimi niedawno podczas szkolenia aby omówić wszystkie wątpliwości i ich przyszłe obowiązki.

Celem naszego spotkania było rozwinięcie umiejętności potrzebnych w pełnieniu funkcji mentora:

  • Budowanie opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku relacji z wolontariuszem
  • Prowadzenie rozmowy wspierającej
  • Wspieranie procesu uczenia się wolontariusza
  • Wspieranie procesu akulturacji (wchodzenia w inną kulturę)
  • Pomoc w trudnych sytuacjach
  • Wymiana doświadczeń oraz inspiracji z innymi mentorami
  • Stworzenie grupy wsparcia z innymi mentorami

Dziękujemy za spotkanie i życzymy powodzenia!