994172_644884258872611_58023181_nSebastian bierze udział w projekcie EVS pt. „Action in West Direction” w Sumy na Ukrainie. W organizacji Sums’ka Mis’ka Hromads’ka Organizatsiia ”Tsentr Ievropeiskikh Initsiatyv”. Nasz wolontariusz  dopierą rozpoczyna swoją przygodę, która potrwa kolejne 12  miesięcy. A z nami dzieli się swoimi pierwszymi wrażeniami.

Po dotarciu na miejsce w czwartek 2 czerwca 2016 (Sumy, Ukraina) zostałem powitany i przetransportowany do swojego mieszkania. Tam poznałem swoich nowych współlokatorów.

Następnego dnia jeden z nich oprowadził mnie po mieście, pokazał ważne miejsca i udzielił rad dotyczących życia w Sumach. Tego dnia i w ciągu kilku następnych poznałem też innych wolontariuszy EVS oraz kadrę Center for European Initiatives.

W następnym tygodniu rozpocząłem pracę w szkołach (każdy dzień to inna szkoła – niektóre poza Sumami). Opowiadałem o Polsce wraz z tradycjami i kulturą, a także o języku polskim oraz tym, co się z tą tematyką wiąże. Korzystałem przede wszystkim z języka angielskiego, ponieważ jednym z celów projektu było jego przyswojenie przez uczniów szkół.

Odwiedzałem szkoły przez dwa tygodnie, aż do końca roku szkolnego. Potem czas poświęcałem przede wszystkim na integrację z załogą i zaznajamianie się ze sposobem pracy organizacji.

Rozpocząłem naukę języka rosyjskiego. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom znałem już jego podstawy, a dodatkową pomoc stanowi fakt, iż polski i rosyjski należą do tej samej grupy języków – języków słowiańskich, przez co występuje między nimi wiele podobieństw. To pozwala na szybsze przyswajanie języka.

Wziąłem udział w wymianie uczniów i studentów z zaprzyjaźnioną niemiecką organizacją. Wymiana polegała  na spotkaniu się grup ukraińskiej i niemieckiej na terytorium Ukrainy. Celem tego projektu było przygotowanie wystawy nt. ukraińskich migrantów z terenów ogarniętych wojną.