pobraneStowarzyszenie Bona Fides i słoweńska organizacja Ljudska Univerza Ormoz poszukują wolontariuszy z Polski na projekt EVS w Ormoz.
Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na dresy mailowe: mariachiara@bonafides.pl, magdalena@bonafides.pl i mcormoz@siol.net. W tytule maila proszę wpisać: “EVS in Ormoz, Slovenia – application”

Organizacja przyjmująca: Ljudska Univerza Ormoz 

Lokalizacja: Ormoz, Słowenia

Start: as soon as possible!
End: 16/11/2018

Okres: 4 miesiące

Ilość miejsc: 1

Tematyka: praca z młodzieżą, edukacja nieformalna, rozwój świadomości obywatelskiej, autorozwój

Koszty: organizacja zapewnia zakwaterowanie (każdy wolontariusz posiada własny pokój), wyżywienie, opłacenie kosztów podróży, ubezpieczenie oraz kieszonkowe na każdy dzień trwania projektu (3 EUR na dzień).

Mobilność rozpoczęła się 16 lipca 2018 roku i potrwa do 16 listopada 2018 roku. W projekcie bierze udział wolontariuszka z Polski, obecnie poszukujemy drugiej osoby, która mogłaby do niej dołączyć w najbliższym czasie.

Dla osób uczestniczących w projekcie przygotowaliśmy szereg aktywności, w tym tworzenie broszur promocyjnych, aktywności związane z kulturą, multimediami, aktywności sportowe, możliwość współpracy z lokalną społecznością – prowadzenie aktywności, jak i wsparcie wspomnianiej społeczności w zakresie ogrodnictwa, zielarstwa, turystyki, uprawy winorośli.

Tytuł projektu odnosi się do rozwoju osobistego; chcielibyśmy, aby wszystkie strony zaangażowane w realizację projektu miały możliwość nabycia nowych i rozwinięcia posiadanych kompetencji. Bardzo ważną częścią projektu jest współpraca z lokalną młodzieżą, m.in. prowadzenie warsztatów o Erasmus+. Chcielibyśmy, aby – dzięki nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z wolontariuszkami, wolontariuszami EVS – młodzież zdobyła informacje o tego typu projektach, dowiedziała się, jak łatwo jest wyjechać do innego kraju i zostać uczestnikiem, uczestniczką EVS.

We represent the focal point, where youth of all ages and beliefs have the opportunity to create and develop various club activities. We offer the possibility of preventive activity, informal education and youth training on local and broader level. Youth work is dynamic, we strive for a better, tolerant and cohesive community, which is open and involved in social life.
Our activities outreaches the local environment, we want to upgrade this with an EVS project.
Especially, we want to empower youth and encourage them toward active participation in the society.
The volunteers would have a great opportunity for personal growth; therefore, the title “Grow with us 2”. The aims, which will be implemented during the EVS project, formed foundations for inclusive society and intercultural coexistence on local level.
As an organization implementing our second host project, we decided to include two EVS volunteers for four months’ mobility. We want a volunteer from 18 to 30 years old. Individuals with fewer opportunities will precede over others, however any individual can apply and can become a volunteer.
We will offer them the opportunity to strengthen their competences in informal forms of youth work.
“Grow with us 2” project is intended to young, who have due to (low) education or unfinished education less possibilities on labour market, who grow up in difficult socio-economic conditions or who are faced with big obstacles with integration into the society due to personal circumstances.
We prepared a wide selection of activities, which youth can participate in, and for which we can offer full support. These include: different cultural activities, multimedia activities (photography,
computer modelling, 3D printing), musical creativity, literary activities, sport activities, cooperation in local environment in viticulture, gardening, horticulture, herbs and farming, tourism and free
time.
The presence of a young volunteer from other cultural and language environment will undoubtedly enliven and diversify the local environment. With “Grow with us 2” project we want to persuade local youth to take advantage of the possibilities offered by EVS. With the help of these two volunteers we will prepare introduction activities, where we will inform interested public about the results of our project and inform them about the organized activities on. We will design different promotion
material (brochures, videos), which will be available to public.
We are looking for 2 volunteers. They will be living together in Ormož
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ormo%C5%BE) and will be working for Ljudska univerza Ormož, unit Mladinski center Ormož (http://www.lu-ormoz.si/, http://www.mco.si/,
https://www.facebook.com/mcormoz/, https://www.facebook.com/LUOrmoz/).
The project is for 4 months, we would like to have 2 volunteers in Ormož in July (or a bit later) if possible.
We kindly ask that you send us (mcormoz@siol.net, mariachiara@bonafides.pl, magdalena@bonafides.pl) your CV and motivation letter as soon
as possible, describing your interests and your experience in the field of youth work and youth creativity.